Privaatsuspoliitika

1. Käesolev Privaatususpoliitika kehtestab veebipoe makeup.ee (edaspidi: Veebipood) kaudu kogutud isikuandmete töötlemise eeskirjad.

 

2. Veebipoe omanik ja andmebaasi administraator on La Makeup Sp. z o.o., mille peakorter asub Varssavis (02-672), Domanevskaya tn 37, büroo 17.6 ning mis on kantud riikliku kohturegistri äriregistrisse, mida haldab Varssavi ringkonnakohus, riikliku kohturegistri 12. kommertsosakond, numbri all KRS 0000587427, põhikapitaliga 50 000 PLN; NIP: 5252636585, REGON: 363029583 (edaspidi: La MakeUp Sp. z o.o.)

 

3. Isikuandmed, mida kogub La Makeup Sp. z o.o. Veebipoe kaudu, töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), mida tuntakse lühendina GDPR .

 

4. La Makeup Sp. z o.o. pöörab erilist tähelepanu Veebipoodi külastavate klientide privaatsusele.

 

§1. Töödeldavate isikuandmete liigid, eesmärgid ja seaduslikud alused 

 

1. La Makeup Sp. z o.o. kogub andmeid füüsiliste isikute kohta, kes sõlmivad juriidilisi tehinguid, mis pole otseselt seotud nende tegevusega; füüsiliste isikute kohta, kes viivad oma nime all ellu majandus- või kutsetegevust ning füüsiliste isikute kohta, kes esindavad juriidilisi isikud või organisatsioone, mis ei ole juriidilised isikud, kellel on seadusest tulenev õigusvõime (edaspidi: Kliendid). 

 

2. Klientide isikuandmeid kogutakse järgmistel juhtudel:

а) Veebipoe kasutajaks registreerimisel eesmärgiga luua isiklik kasutajakonto ja seda kasutada. Seaduslik alus: vajadus täita kasutajakonto teenuste lepingut (GDPR’i artikli 6 lõike 1 punkt b);

b) Veebipoe tellimuse esitamisel Müügilepingu täitmise eesmärgiga. Seaduslik alus: müügilepingu sõlmimise ja täitmise vajadus (GDPR’i artikli 6 lõike 1 punkt b);

c) teabe tellimisel (edaspidi: Uudiskirja teenus) eesmärgiga täita lepingut, mille ese on elektroonilise teenuse osutamine. Seaduslik alus: andmesubjekti nõusolek Uudiskirja teenuse saamiseks (GDPR’i artikli 6 lõike 1 punkt b);

 

3. Seoses Veebipoe kasutajakonto loomisega esitab Klient järgmised andmed: 

a) e-posti aadress;

b) aadressi andmed:

a. postiindeks ja linn;

b. riik (osariik);

c. tänav ja maja/korteri number;

c) ees- ja perekonnanimi;

d) telefoninumber.

 

4. Veebipoe kasutajakonto loomise käigus seab Klient isiklikult personaalse parooli, mis tagab juurdepääsu kasutajakontole. Klliendil on õigus hiljem oma parooli muuta vastavalt §6 tingimustele.

 

5. Seoses Veebipoe tellimuse vormistamisega esitab Klient järgmised andmed: 

a) e-posti aadress;

b) aadressi andmed:

a. postiindeks ja linn;

b. riik (osariik)

c. tänav ja maja/korteri number

c) ees- ja perekonnanimi;

d) telefoninumber.

 

6. Ettevõtjad esitavad ülaltoodud andmetele lisaks: 

a) ettevõtte juriidilise nimetuse;

b) käibemaksukohustuslase numbri.

 

7. Uudiskirja teenuse kasutamiseks esitab Klient vaid e-posti aadressi. 

 

 8. Veebipoe kodulehe kasutamisega seoses võib täiendavalt koguda andmeid, nagu näiteks Kliendi arvutile määratud IP-aadress või internetipakkuja väline IP-aadress, domeeni nimi, brauseri tüüp, juurdepääsuaeg, operatsioonisüsteemi tüüp.

 

 9. Kliendilt võidakse koguda ka navigatsiooniandmeid, sh infot linkide kohta ja selliste linkide kohta, millele nad klõpsavad, või Veebipoe kodulehel tehtavate muude toimingute kohta. 

Seaduslik alus: õigustatud huvi (GDPR’i artikli 6 lõike 1 

punkt f) lihtsustada elektrooniliste teenuste kasutamist ja parandada nende funktsionaalsust. 

 

10. Eesmärgiga kindlaks määrata, läbi vaadata ja tagada nõudeid võidakse töödelda teatavaid Kliendi esitatud isikuandmeid Veebipoe funktsioonide kasutamise raames, nagu näiteks ees- ja perekonnanimi ja andmed teenuste kasutamise kohta, ning juhul, kui nõuded tulenevad viisist, kuidas Klient teenuseid kasutab, siis ka muid andmeid, mis on olulised nõude olemasolu, sh tekitatud kahju ulatuse tõendamiseks.  

Sedauslik alus – õigustatud huvi (GDPR’i artikli 6 lõike 1 

punkt f) seoses nõuete koostamise, läbivaatamise ja tagamisega ning seoses nõuete kaitsmisega kohtu ja teiste riiklike asutuste menetluste raames. 

 

11. Isikuandmete esitamine ettevõttele La MakeUp Sp. z o.o. seoses sõlmitud Müügilepinguga või teenuste osutamisega Veebipoe kodulehe kaudu on vabatahtlik välja arvatud juhul, kui vormidel nõutud andmete esitamata jätmine registreerimise käigus takistab registreerimist ja kasutajakonto loomist. 

 

§ 2 Kellele edastatakse ja usaldatakse isikuandmed ja kui kaua neid säilitatakse?

 

1. Kliendi isikuandmed edastatakse teenuspakkujatele, keda La Makeup Sp. z o.o. kasutab  Veebipoe opereerimisel selleks, et edastada teile turundusuudiseid ja sihitud reklaami juhul, kui meil on teie nõusolek või muu luba selleks. 

 

Teenuspakkujad, kellele edastatakse teie isikuandmed vastavalt kokkulepetele ja muudele asjaoludele, kas järgivad La MakeUp Sp. z o.o. juhiseid seoses isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahenditega (edaspidi: Töötlejad) või määravad iseseisvalt kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid (edaspidi: Administraatorid). 

 

а) Töötlejad. La Makeup Sp. z o.o. kasutab teenuspakkujaid, kes töötlevad isikuandmeid ainult vastavalt La Makeup Sp. z o.o. juhistele.  Nende hulka kuuluvad muuhulgas hosting-teenuse, turundussüsteemide, Veebipoe külastatavuse analüüsisüsteemide ja turunduskampaaniate tõhususe analüüsisüsteemide teenuspakkujad; 

b) Administraatorid. La Makeup Sp. z o.o. kasutab teenuspakkujaid, kes ei tegutse ainult vastavalt tema juhistele, vaid määravad iseseisvalt kindlaks Klientide isikuandmete kasutamise eesmärgid ja vahendid. Nendeks on teenuspakkujad, kes osutavad elektrooniliste maksete teenuseid ja pangateenuseid. 

 

2. Asukoht. Enamus teenuspakkujatest asuvad Poolas ja teistes Euroopa Ühenduse (EÜ) riikides. 

 

3. Isikuandmete säilitatakse järgmistel juhtudel:

 

а) Juhul kui isikuandmete töötlemise aluseks on nõusolek, siis töötleb La MakeUp Sp. z o.o. Kliendi isikuandmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni ning pärast nõusoleku tagasivõtmist seni, kuni aegub La Makeup Sp. z o.o. nõude esitamistähtaeg või tähtaeg nõude esitamiseks La MakeUp Sp. z o.o. vastu. Juhul kui eritingimusest ei tulene teisiti, on nõude aegumistähtaeg 6 aastat ning perioodiliste tasude ja ettevõte juhtimisega seotud nõuete puhul 3 aastat.

 

b) Juhul kui isikuandmete töötlemise aluseks on lepingu täitmine, siis töötleb La Makeup Sp. z o.o. Kliendi isikuandmeid kuni lepingu lõpliku täitmiseni ning pärast seda kuni nõude aegumistähtajani. Juhul kui eritingimusest ei tulene teisiti, on nõude aegumistähtaeg 6 aastat ning  perioodiliste tasude ja ettevõte juhtimisega seotud kaebuste puhul 3 aastat.

 

4. Veebipoest ostmisel edastatakse isikuandmed vastavalt Kliendi valikule järgmistele subjektidele kauba kohaletoimetamise eesmärgil: 

а) kullerettevõte sõltuvalt asjaoludest;

b) “OMNIVA LT” Ltd.,  Leedu Vabariigi seaduse alusel registreeritud ettevõte asukohaga aadressil Perspektyvos tn 32, LT- 52119 Kaunas. 

c) Venipak Polska sp. z o.o.  Poola Vabariigi seaduse alusel registreeritud ettevõte asukohaga aadressil Nowogrodzka tn 50/515 00-695 Varssav. 

 

5. Juhul kui Klient valib ostu eest tasumiseks makseplatvormi Adyen, siis edastatakse tema isikuandmed ulatuses, mis on vajalik summa ülekandmiseks ettevõttele Adyen N.V., mis on registreeritud Hollandi Kaubanduskojas numbri all 34259528 ja mis asub Amsterdamis, ning andmeid töödeldakse vastavalt GDPR’ile ja Hollandi kehtivatele õigusnormidele, mis reguleerivad privaatsuspoliitikat. 

Juhul kui Klient valib ostu eest tasumiseks makseplatvormi PayPal, siis edastatakse tema isikuandmed ulatuses, mis on vajalik summa ülekandmiseks makseplatvormil PayPal.

 

6. Navigatsiooniandmeid kasutatakse klientide paremaks teenindamiseks, andmete statistiliseks analüüsiks, Veebipoe kohandamiseks vastavalt Kliendi eelistustele ja Veebipoe administreerimiseks.

 

7. Juhul kui Klient tellib teenuse uudiskirja saamiseks oma e-posti aadressile, siis edaspidi saadab La Makeup Sp. z o.o. talle elektroonilisi uudiseid, mis sisaldavad turunduslikku sisu kampaaniate ja Veebipoes pakutavate uute toodete kohta.

 

8. La Makeup Sp. z o.o. avaldab  isikuandmed riiklikele organitele andmepäringute korral.

 

§ 3 Küpsiste mehhanism, IP-aadress

 

1. Veebipood kasutab väikeseid tekstifaile, mida kutsutakse küpsisteks. Juhul kui Veebipoe külastaja brauser seda võimaldab, salvestab La Makeup Sp. z o.o. küpsised tema seadmesse. Küpsisefail sisaldab tavaliselt selle domeeni nime, kust küpsisefail pärineb; küpsisefaili eluiga ning juhuslikult valitud numbrit, mis identifitseerib asjaomase faili. Küpsisefaili abil kogutud info aitab kohandada La Makeup Sp. z o.o.o toodete pakkumist vastavalt Veebipoe kodulehe külastajate isiklikule eelistusele ja tegelikele vajadustele. Samuti aitavad küpsised koguda üldist statistikat Veebipoes pakutavate toodete vaadatavuse kohta.

 

2. La Makeup Sp. z o.o. kasutab kahte liiki küpsiseid:

a) Seansiküpsised: pärast brauseri sulgemist või arvuti väljalülitamist kustutatakse salvestatud andmed seadme mälust. 

b) Püsiküpsised: säilitatakse Kliendi seadme mälus kuni kustutamiseni või eluea lõppemiseni. 

 

3. La Makeup Sp. z o.o. kasutab küpsiseid järgimistel eesmärkidel: 

а) Kliendi autentimiseks Veebipoes ja sessiooni tagamiseks (pärast sisselogimist), tänu millele ei ole vaja Veebipoe alamsaitidele korduvalt sisse logida ja parooli sisestada;

b) Analüüsiks, uuringuks ja külastatavuse auditeerimiseks ennekõike selleks, et koostada anonüümset statistikat, mis aitab mõista, kuidas külastajad Veebipoe kodulehte kasutavad, mis omakorda annab võimaluse parendada Veebipoe ülesehitust ja sisu. 

 

4. La Makeup Sp. z o.o. kasutab väliseid küpsisefaile järgmistel eesmärkidel:

а) koguda üldiseid ja anonüümseid statistilisi andmeid analüütilise tööriista  Google Analytics abil (küpsisefailide väline administraator: Google LLC asukohaga USA-s); 

b) esitleda usaldusväärse regulatsiooni sertifikaati veebsaidi reliableregulamin.pl kaudu (väliste küpsisefailide administraator:  Rzetelna Grupa sp. z oo asukohaga Varssavis).

 

5. Küpsiste mehhanism on ohutu Veebipoe Klientide seadmetele. Küpsiste olemasolu ei sea ohtu Kliendi seadmeid iseäranis viiruste, soovimatu tarkvara ja pahavara suhtes. Klienditel on ühtlasi võimalus piirata või välja lülitada oma brauseris küpsiste juurdepääs nende seadmele. Kui te seda võimalust kasutate, siis võib olla välistatud Veebipoe selliste funktsioonide kasutamine, mis oma tüübi poolest nõuavad küpsiseid.

 

6. Klõpsake alljärgnevatele linkidele, et teada saada, kuidas on võimalik seadistada küsisefailide kasutamist populaarsetes brauserites: 

a) Internet Explorer;

b) Microsoft EDGE;

c) Mozilla Firefox;

d) Chrome või Chrome mobile;

e) Safari või Safari mobile;

f) Opera.

 

7. La Makeup Sp. z o.o. võib koguda Klientide IP-aadresse. IP-aadress on number, mille on Veebipoe külastaja arvutile määranud interneti-teenuse pakkuja. IP-aadress tagab juurdepääsu internetile. Enamik juhtudel määratakse see arvutile dünaamiliselt, st IP-aadressi muudetakse iga kord, kui te lülitate interneti sisse. La MakeUp Sp. z o.o. kasutab IP-aadressi serveri tehniliste probleemide diagnostikaks; statistilise analüüsi koostamiseks (nt suurima külastatavusega regioonide kindlaks määramiseks); informatsioonina, mis on vajalik Veebipoe administreerimiseks ja parendamiseks; ohutuse tagamiseks ning samuti selliste soovimatute automaatsete programmide võimalikuks identifitseerimiseks, mis vaatavad sisu, koormates Veebipoe serverit.

 

8. Veebipoe kodulehel on lingid teistele kodulehtedele. La Makeup Sp. z o.o. ei vastuta selliste kodulehtede privaatsuspoliitika eest.

 

 

§ 4 Andmesubjektide õigused

 

1. Õigus tühistada nõusolek – seaduslik alus GDPR’i artikli 7 lõige 3.

а) Kliendil on õigus võtta tagasi mis tahes ettevõttele La Makeup Sp. z o.o. antud nõusolek.

b) Nõusoleku tagasivõtmine jõustub nõusoleku tagasivõtmise hetkest.

c) Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete õiguspärast töötlemist La Makeup Sp. z o.o. poolt enne nõusoleku tagasivõtmist.

d) Olgugi et nõusoleku tagasivõtmine ei too Kliendile kaasa mitte mingisuguseid negatiivseid tagajärgi, võib see siiski edaspidi takistada selliste teenuste ja funktsioonide kasutamist, mida tulenevalt seadusest saab La Makeup Sp. z o.o. pakkuda vaid nõusoleku olemasolul.

 

2. Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes – seaduslik alus GDPR’i artikkel 21.

а) Kliendil on igal ajal õigus esitada oma konkreetsest olukorrast lähtudes vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise, sh profiilianalüüsi suhtes juhul, kui La Makeup Sp. z o.o. töötleb andmeid õiguspärastel põhjustel, nagu näiteks La Makeup Sp. z o.o. turundus, Veebipoe funktsioonide kasutamise statistika, Veebipoe kasutamise hõlbustamine  ja rahuloluküsimustikud.

b) Loobumist e-posti teel turundusuudistest toodete ja teenuste kohta loetakse Kliendi vastuväiteks tema isikuandmete töötlemise, sh profiilianalüüsi suhtes mainitud eesmärkidel.

c) Kui Kliendi vastuväide on õigustatud ja ettevõttel La Makeup Sp. z o.o. puudub muu seaduslik alus isikuandmete töötlemiseks, siis kustutatakse isikuandmed, mille töötlemise suhes Klient vastuväite esitas. 

 

3. Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – seaduslik alus GDPR’i artikkel 17.

а) Kliendil on õigus nõuda tema isikuandmete osalist või täielikku kustutamist.

b) Kliendil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist juhul, kui: 

а. isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või töödeldud;

b. Klient võtab nõusoleku tagasi selles ulatuses, mille alusel töödeldi tema isikuandmeid; 

c. Klient esitab vastuväite isikuandmete kasutamise suhtes turunduslikel eesmärkidel; 

d. isikuandmeid töödeldi seadusevastaselt; 

e. isikuandmed tuleb kustutada vastavalt juriidilistele kohustustele, mis on ette nähtud EL’i või selle liikmesriigi õigusega, mille jurisdiktsiooni La MakeUp Sp. z o.o.  kuulub;

f. kui isikuandmed on kogutud seoses infoühiskonna teenuste pakkumisega. 

 

c) Vaatamata vastuväite raames esitatud iskuandmete kustutamise nõudele või nõusoleku tagasivõtmisele, on ettevõttel La Makeup Sp. z o.o. õigus säilitada isikuandmed sel määral mil töötlemine on vajalik nõude koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks ning juriidilise kohustuse täitmiseks, mis on ette nähtud EL’i või selle liikmesriigi õigusega, mille jurisdiktsiooni La Makeup Sp. z o.o.  kuulub.

Põhiliselt puudutab see isikuandmeid, sh ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi, mida säilitatakse kaebuste ja nõuete menetlemise eesmärgil seoses nende kasutamisega La Makeup Sp. z o.o. poolt või siis lisaks veel elukoha/korrespondentsaadressi, tellimuse numbrit, mida säilitatakse kaebuste ja nõuete läbivaatamise eesmärgil seoses müügilepingu sõlmimise või teenuste osutamisega.

 

4. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele – seaduslik alus GDPR’i artikkel 18.

 

а) Kliendil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. Nõude esitamine piirab kuni selle läbivaatamiseni selliste funktsioonide ja teenuste kasutamist, mille kasutamine eeldab nõudega hõlmatud andmete töötemist. Sellisel juhul ei edasta La MakeUp Sp. z o.o. mingeid teated, sh turundusalaseid uudiseid.

b) Kliendil on õigus nõuda isikuandmete kasutamise piiramist järgmistel juhtudel: 

а. kui Klient kahtleb oma isikuandmete õiguses, siis piirab La MakeUp Sp. z o.o. nende kasutamise ajaks, mis on vajalik õigsuse kontrollimiseks, kuid mitte kauem kui 7 päevaks; 

b. kui andmete töötlemine on seadusevastane ning Klient nõuab andmete kustustamise asemel nende kasutamise piiramist;

c. kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti või kasutati, kuid samas on need Kliendile vajalikud nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

d. kui Klient on esitanud isikuandmete kasutamise suhtes vastuväite, siis jõustub piirang ajaks, kuni kontrollitakse, kas Kliendi konkreetset olukorda arvestades, kaalub tema huvide, õiguste ja vabaduste kaitse üles Adminsitraarori huvid Kliendi isikuandmete töötlemisel.

 

5. Kliendi õigus tutvuda andmetega – seadslik alus GDPR’i artikkel 15.

а) Kliendil on õigus saada Administraatorilt kinnitus selle kohta, et viimane töötleb tema isikuandmeid ning sellisel juhul on Kliendil õigus:  

а. saada juurdepääs oma isikuandmetele;

b. saada teavet sellistes küsimustes nagu seda on andmete töötlemise eesmärgid; töödeldavate isikuandmete liigid; vastuvõtjad ja vastuvõtjate kategooriad; kavandatav isikuandmete säilitamise ajavahemik või ajavahemiku määramise kriteeriumid (juhul kui ei ole võimalik kindlaks määrata andmete töötlemise kavandatavat ajavahemikku); GDPR’ist tulenevad Kliendi õigused; õigus esitada kaebus järelevalveasutusele; selliste andmete allikad; automatiseeritud otsused, sh profiilianalüüsi kohta; kaitsemeetmed, mida kehtestatakse seoses isikuandmete edastamisega väljapoole EL’i;

c. saada koopia oma isikuandmetest.

 

6. Õigus isikuandmete parandamisele – seaduslik alus GDPR’i artikkel 16.

а) Kliendil on õigus nõuda, et Administraator parandaks viivituseta teda puudutavad ebaõiged isikuandmed. Võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke, on andmesubjektil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas täiendava õiendi esitamisega e-posti teel vastavalt Privaatsuspoliitika §-le 6 .

 

7. Õigus andmete ülekandmisele – seaduslik alus GDPR’i artikkel 20. 

а) Kliendil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on Administraatorile esitanud, ning edastada need andmed teisele administraatorile omal äranägemisel.Kliendil on samuti õigus nõuda, et Administraator edastaks viivitamata tema isikuandmed sellisele administraatorile, kui see on tehniliselt teostatav.

Sellisel juhul edastab Administraator Kliendi isikuandmed failina, mis on üldkasutatavas vormingus, mis võimaldab edastada andmed teisele isikuandmete administraatorile. 

 

8. Kui Klient kasutab oma ülalloetletud õigusi, siis La Makeup Sp. z o.o. kas rahuldab kliendi nõude või lükkab selle tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui ühe kalendrikuu jooksul arvates nõude kättesaamisest.

Kui tulenevalt kas nõude keerukusest või nõuete suurest hulgast ei ole ettevõttel La Makeup Sp. z o.o. võimalik rahuldada nõuet ühe kalendrikuu jooksul, siis rahuldab ta nõude järgneva kahe kalendrikuu jooksul, teavitades klienti täiendavast tähtajast ja selle põhjustest ühe kalendrikuu jooksul arvates nõude saamise kuupäevast.

 

9. Kliendil on õigus esitada Administraatorile kaebusi ja nõudeid, mis puudutavad tema isikuandmete töötlemist ja õiguste kasutamist. 

 

10. Kliendil on õigus nõuda ettevõttelt La Makeup Sp. z o.o. standardsete müügitingimuste koopia esitamist edastades nõude Privaatsuspoliitka §6 ettenähtud korras.

 

11. Kliendil on õigus esitada järelevalveametile kaebus seoses tema isikuandmete kaitse õiguste ja muude GDPR’ist tulenevate õiguste rikkumisega.  

 

 

§5 Turvalisuse haldamine - parool

 

1. La Makeup Sp. z o.o. tagab klientidele turvalise ja krüpteeritud ühenduse isikuandmete ülekandmisel ja Veebipoe Kasutajakontole sisselogimisel.

La Makeup Sp. z o.o. omab SSL sertifikaati, mille on välja andnud maailma üks juhtivamaid ettevõtteid turvalisuse ja internetis edastatavate andmete krüpteerimise valdkonnas. 

 

2. Juhul kui Klient, kellel on Veebipoes kasutajakonto, kaotab ära sisselogimiseks vajaliku parooli, siis genereerib Veebipood uue parooli.

La Makeup Sp. z o.o. ei saada parooli meeldetuletust. Parool säilitatakse andmebaasis krüpteerituna viisil, mis kaitseb selle lugemist.

Uue parooli genereerimiseks märkige ome e-posti aadress vormil, mis on kättesaadav lingil „Parooli meeldetuletus“, mis asub kasutajakonto sisselogimise vormi juures. 

Uus parool edastatakse automaatselt e-posti aadressile, mille on Klient esitanud registreerimise käigus või salvestanud seoses kasutajakonto profiili viimase muudatusega.

 

3. La Makeup Sp. z o.o. ei küsi klientidelt kunagi mistahes päringu vormis, sh elektrooniliselt, sisselogimise andmeid, iseäranis kasutajakonto parooli. 

 

§ 6 Privaatsuspoliitika muutmine

 

1. Ettevõttel La Makeup Sp. z o.o. on õigus muuta Privaatsuspoliitikat teavitades sellest Klienti 7 päeva ette.

2. Kõik küsimused Privaatsuspoliitika kohta palume edastada e-posti aadressil [email protected].

3. Viimati muudetud: 01.03.2023

 

 

Logi sisse

Parooli taastamine

helistame teile ise!